จัดฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนากระบวนการทำงานของพนักงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับฝีมือ สาขาการพัฒนากระบวนการทำงานของพนักงาน ตามโครงการยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้นรองรับรายได้ที่แท้จริงเพิ่มขึ้น ประจำปี 2555 ให้แก่ สมาคมการบริหารงานบุคคล (PAAs) โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม มีผู้เข้าร่วม 1,980 คน จากบริษัทเอกชนจำนวน 13 บริษัท