จัดโปรแกรมสัมมนานอกสถานที่กิจกรรมวอล์คแรลลี่

จัดโปรแกรมสัมมนานอกสถานที่กิจกรรมวอล์คแรลลี่ (Walk Rally Team Building) มีผู้เข้าร่วม 30 คน

ให้แก่ บริษัท ซอตัน แอล แอล เอ็ม จำกัด ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กิจกรรมวอล์คแรลลี่ (Walk Rally Team Building)

จัดโปรแกรมสัมมนานอกสถานที่ กิจกรรมวอล์คแรลลี่ (Walk Rally Team Building) มีผู้เข้าร่วม 350 คน ให้แก่ บริษัท โตโยต้าสุวรรณภูมิ จำกัด ณ จังหวัดกาญจนบุรี

3 - 4 มิถุนายน 2555

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

จัดฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ Get Fit with PAAs  มีผู้เข้าร่วม 80 คน 

28 มิถุนายน 2555

การจัดฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพภายในสถานประกอบการ

จัดฝึกอบรมการส่งเสริมสุขภาพภายในสถานประกอบการ ให้แก่ บริษัท คอนทิเนเทอลปิโตรเคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด  มีผู้เข้าร่วม 80 คน 

9 กรกฎาคม 2555